Emil Murad – mångkulturell biträdande rektor på Nordic International School Ystad

Mr Emil Murad är ingen nybörjare inom Nordic International School. Hösten 2020 flyttade han till Sverige och var med om att starta Nordic International School Kalmar. När det ringer ut för sommarlov i juni, är det också dags för Mr Murad att lämna skolan. Efter två år i Kalmar packar han väskorna för att som biträdande rektor vara med och starta Nordic International School Ystad.

En världsmedborgare

Mr Murad är född i Rumänien, uppväxt i Kanada och USA och lärarutbildad i Belgien och Italien. Precis innan han kom till Sverige jobbade han på en internationell skola i Madrid i Spanien.

– Ingen kan påstå att jag inte är internationell, säger han med ett stort skratt.

Mr Murad hade ingen koppling till Sverige innan han sökte jobbet i Kalmar.

– Jag var nyfiken på Sverige eftersom många pratade om det som ett intressant land att bo och arbeta i.

När han hittade jobbet på Nordic Kalmar, läste på om skolan och konceptet och pratade med sin nuvarande rektor så föll bitarna på plats.

– Kombinationen av tydliga regler, respekt för varandra i klassrummet och ett arbetsklimat mellan kollegor som präglas av öppenhet – det blev en helhet som jag kände att jag kunde stå för och ville vara en del av.

Han ser också hur positivt eleverna påverkas av skolans tydliga regelverk och kulturen med ordning och reda.

– Det är många som inte har med sig det här hemifrån och här kan vi som skola göra skillnad.

Möjligheten i Sverige att kunna välja skola är också något som Mr Murad tycker är viktigt. Att elever och föräldrar har valt Nordic för att de verkligen vill gå där och tilltalas av konceptet, inte för att det var den skola de blev tilldelade.

– Tillsammans med oss som arbetar här, som också har gjort det här valet, kan vi skapa en fantastisk skola.

Lärarjobbet

På Nordic Kalmar har han undervisat i engelska och franska, varit mentor och arbetslagsledare. När han ska beskriva sig själv som lärare så är det ett par saker han lyfter fram.

– Jag vill gärna få igång diskussioner och lära eleverna så mycket som möjligt om världen, hur folk lever i olika länder och kulturer och hur viktigt det är att vi alla har ett öppet sinne och respekterar varandra.

Mr Murad betonar också vikten av att ha höga förväntningar som lärare, något som han ser ger goda resultat.

– Det är förstås en balansgång, jag ställer höga krav för att få dom att anstränga sig lite mer, men jag finns också där för samtal och hjälp om de behöver mer tid eller stöd.

Att få vara med och starta ytterligare en Nordic-skola

Nu ser han fram emot att få vara med och öppna ytterligare en ny skola. Han tycker att starten i Kalmar gick bra och tar med sig de positiva erfarenheterna.

– Jag vill använda allt jag lärt mig här i Kalmar, så att starten i Ystad blir ännu bättre. Jag är nyfiken på att se likheterna men också skillnaderna, för ingen skola är ju den andra lik (no two schools are exactly the same).

Namn: Mr Emil Murad
Yrke: Ny biträdande rektor på Nordic International School Ystad
Varför jobba på Nordic International School: Jag gillar kombinationen av tydliga regler, respekten som finns för varandra i klassrummet och arbetsklimat mellan oss kollegor som präglas av öppenhet.