Kvalitet

Betyg och kunskapsresultat

Nordic International School har en väl genomarbetad kvalitetsprocess där vi regelbundet mäter och utvärderar kunskapsresultat. Hittills har vi kunnat mäta detta för våra skolor i Karlstad, Norrköping och Trollhättan då de är de enda skolorna som hittills examinerat en klass i årskurs nio (våra nyetablerade skolor startar med årskurs 7 för att fullt utbyggda även erbjuda årskurs 8 och 9).

Karlstad

Eleverna i årskurs 9 på Nordic International School Karlstad hade högst meritvärde av alla Karlstads grundskolor våren 2021 med 278 poäng och 100 procent behöriga till gymnasiet.

Norrköping

Eleverna i årskurs 9 på Nordic Norrköping placerade sig våren 2021 betygsmässigt bland topp-3 av alla Norrköpings grundskolor, med ett meritvärde på 279,8 poäng. 98% av eleverna var behöriga till gymnasieskolan.

Trollhättan

Den första avgångsklassen på Nordic International School Trollhättan placerade sig våren 2021 betygsmässigt bland topp-3 av alla Trollhättans grundskolor, med ett meritvärde på 250,6 poäng. 9 av 10 elever uppnådde gymnasiebehörighet.