För elever och vårdnadshavare

Försäkringar

Ystad kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector försäkring som gäller våra elever.

Olycksfallsförsäkring

Om en elev skadar sig på skoltid ska elev/vårdnadshavare anmäla skadan till Protector försäkring. Ange försäkringsnumret och kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Protector försäkring.

Försäkringsgivare: Protector försäkring

Försäkringstagare: Ystad kommun

Omfattning: Dygnet runt

Försäkringsnummer: 355675-9.2

Skadeanmälan

Via telefon: 08 – 410 63 700, mail: skador@protectorforsakring.se eller blankett/formulär på kommunens och Protector försäkrings hemsida.