Nordic International School Ystad inför betyg i årskurs 4

news

2023-06-09, 09:50

Nordic International School har en väl genomarbetad kvalitetsprocess där vi regelbundet mäter och utvärderar kunskapsresultat. Vi anser att betyg gör att det blir tydligare för både elever och vårdnadshavare hur eleven ligger till i sin kunskapsutveckling och att det ligger väl i linje med vårt koncept. Från och med hösten 2023 kommer vi därför att införa betyg även i årskurs 4 och 5 på Nordic International School Ystad.

Hittills har vi kunnat mäta kunskapsresultaten för våra skolor i Karlstad, Norrköping och Trollhättan då de är de enda skolorna som hittills examinerat en klass i årskurs nio (våra nyetablerade skolor startar med årskurs 7 för att fullt utbyggda även erbjuda årskurs 8 och 9).

– På Nordic International School har vi höga förväntningar på våra elever och pedagoger. Vi erbjuder en trygg studiemiljö där elevernas kunskapsutveckling står i fokus. Införandet av betyg i årskurs 4 och 5 stärker vår strävan att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att prestera sitt bästa och nå sin fulla potential, säger Ms Kärsti Öberg, rektor på Nordic International School Ystad.

Nordic International Schools koncept handlar om att återgå till skolans huvuduppdrag och fokusera på studier och akademiska resultat. Vi använder oss av traditionella, beprövade metoder såsom tydliga förhållningsregler, lärarledd undervisning och betygsättning för att säkerställa att eleverna ges de bästa förutsättningarna för sin akademiska framgång. Införandet av betyg i årskurs 4 och 5 kommer att bidra till en ännu tydligare bild av elevernas framsteg och underlätta kommunikationen mellan elever, vårdnadshavare och lärare.

För mer information och kontakt med Nordic International School Ystad, vänligen kontakta: info@nordicinternational.se.

Presskontakt

Nordic International School

Relaterat material